Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Jak dbać o podnośnik dwukolumnowy?

2017-11-17
Jak dbać o podnośnik dwukolumnowy?
Regulacja podnośnika dwukolumnowego

Podnośnik samochodowy dwukolumnowy używany zgodnie z zaleceniami jest w stanie wytrzymać wiele lat. Tylko - no właśnie - na czym dokładnie polega regulacja podnośnika samochodowego. Opisujemy w tym artykule!

Jak dbać o podnośnik dwukolumnowy?

Wiesz już jaki podnośnik dwukolumnowy wybrać. Powiedzieliśmy Ci również, czym jest UDT dla podnośników samochodowych. To dziś będzie kilka słów na temat tego, jak zadbać o takie urządzenia.

Generalnie podnośniki dwukolumnowe należą do urządzeń wyjątkowo wytrzymałych i odpornych na trudy codziennej eksploatacji. Warto jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach dotyczących ich użytkowania. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego, jak wygląda serwis podnośników dwukolumnowych.

Odstęp czasu Działanie
Codziennie Sprawdź wizualnie łańcuchy pod kątem uszkodzeń
Sprawdź czy nie ma wycieków z przeodów hydraulicznych i ich połączeń
Na podstawie dźwięku weryfikuj czy dziąłają zapadki bezpieczeństwa
Weryfikuj czy elektromagnesy poprawnie odblokowują zapadki bezpieczeństwa
Co tydzień Sprawdź czy wszystkie elementy ruchome poruszają się bez problemu
Sprawdź ogólny stan zabezpieczeń
Sprawdź pozmiom oleju w zbiorniku
Sprawdź naciąg lin synchronizujących, po ściśnięciu jedną ręką obu lin w jednej kolumnie nie powinny się do siebie zbliżyć na mniej niż 2-3cm
Sprawdź czy kotwy rozporowe są odpowiednio dokręcone
Co miesiąc Sprawdź czy wszystkie części ruchome są nasmarowane. Sprawdź smarowanie i zużycie lin stalowych, smarowanie wózków podnoszenia (wewnątrz kolumny). Sprawdź też wizualnie połączenia spawane czy nie ma pęknięć. Sprawdź stan ramin podnoszenia (wygięcie, pęknięcia)
Co rok Uwaga!
Podnośnik podklega dozorowi technicznemu. Co 12 miesięcy podnośnik należy poddać kontroli technicznej oraz konserwacji, wykonanej przez specjalistę posiadająćego uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. W ramach takiego przeglądu sprawdzeniu podlega stan konstrukcji nośnej urządzenia, stan elementów odpowiadających za bezpieczeństwo, a także następuje próba obciążeniowa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznm
Opróżnij zbiornik na olej i sprawdź jakość oleju. Umyj i oczyść filtr oleju

OLEJ HYDRAULICZNY

Dla poprawności działania podnośnika niezwykle istotne jest stosowanie oleju hydraulicznego dostosowanego do danej pory roku. Oleje klasyfikujemy ze względu na ich klasę lepkości z oznaczeniem HL:

  • olej HL46 - w temperatura +10 do +40 stopni Celsjusza,
  • olej HL32 - w temperaturach od -5 do +10 stopni Celsjusza.
Regulacja podnośnika dwukolumnowego

Bardzo istotne jest dopasowanie użytego w podnośniku oleju do panującej w warsztacie temperatury. Jeżeli jest ryzyko, że dźwignik pracował będzie w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza, to należy zawczasu wymienić środek smarny. Zapewni to podnośnikowi odpowiednie smarowanie w każdych warunkach.

RAMIONA PODNOSZĄCE I ICH STAN

Warto regularnie sprawdzać stan ramion podnoszących. Jakiekolwiek ślady zużycia bądź nawet niewielkie deformacje powinny wzbudzić czujność - jeżeli zauważysz takie wady, najlepiej skontaktować się z serwisem.

Procedurę sprawdzania kondycji ramion przeprowadzamy przynajmniej kilka razy w roku - ostatecznie, to właśnie one są odpowiedzialne za wypełnianie głównej funkcji podnośnika, jaką jest unoszenie pojazdu.

Czy zawsze podnośnik dwukolumnowy będzie najlepszym wyborem? Przekonaj się:

  • Jaki podnośnik wybrać do warsztatu/wulkanizacji

PODNOŚNIK 2 KOLUMNOWY - CO Z INSTALACJĄ?

Często pytacie nas o to, czy można samodzielnie wykonać montaż podnośników samochodowych w warsztacie.

Generalnie, jest to możliwe. Przykładowo, w instrukcjach dźwigników REDATS znajdziesz dokładny opis tego jak możesz zainstalować takie urządzenie w swoim serwisie.

My jednak nie zalecamy takiego rozwiązania. Znacznie bezpieczniej jest skorzystać z usług firmy, która oferuje montaż podnośników kolumnowych. Instalacja dźwignika wymaga przestrzegania określonych norm bezpieczeństwa.

Jakich?

Zobacz artykuł:

Kupiłem podnośnik - jak przygotować się do montażu?

Pamiętaj o kolejnej rzeczy - aby zgłoszenie podnośnika do UDT mogło się odbyć, instalacja dźwignika w warsztacie musi zostać zrealizowana przez firmę, która posiada odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Ale to już temat na oddzielny wpis. Zresztą - więcej informacji w kwestii tego jak wykonać zgłoszenie podnośnika do UDT (a także czy jest to w ogóle potrzebne), znajdziesz pod tym linkiem:

Zgłoszenie podnośnika do UDT - baza wiedzy

JAKIE KOTWY DO MONTAŻU PODNOŚNIKA DWUKOLUMNOWEGO?

To kolejne z pytań jakie często nam zadajecie. Generalnie, do wyboru są 2 opcje:

  • kotwy nieatestowane,
  • kotwy atestowane.

Czym się różnią?

Przede wszystkim - ceną. Kotwy nieposiadające atestu UDT zwykle są tańsze o 200-300 zł - to już zależy od modeu podnośnika na który patrzymy.

Warto jednak pamiętać o tym, że aby podnośnik mógł przejść certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego, konieczne jest użycie kotew posiadających atest.

RESURS PODNOŚNIKÓW - O CO CHODZI?

Od października 2018 wprowadzono nowe rozporządzenie w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego, czyli również podnośników warsztatowych. Dotyczy on resursu.

Co to dla Ciebie oznacza?

Regulacja podnośnika dwukolumnowego

Resurs to coś w rodzaju przebiegu podnośnika - określa jak długo konkretne urządzenie może być użytkowane. Pod uwagę brane będą:

  • liczba cykli pracy,
  • stan obciążenia.

Jest to jakby dokument opisujący przebieg eksploatacji urządzenia.

Ty musisz przedstawić resurs podnośnika przy okazji badania UDT.

JAK LICZY SIĘ RESURS

Generalnie, resurs (maksymalna liczba cykli pracy wykonanych przez podnośnik), określony jest w dokumentacji urządzenia - w przypadku podnośników REDATS, znajdziesz je w karcie konserwacji podnośnika samochodowego - na samym końcu DTR. W większości, podnośniki dwukolumnowe REDATS mają resurs na poziomie 10 000 cykli.

A JEŻELI RESURS ZOSTANIE PRZEKROCZONY?

Konieczne jest wtedy przeprowadzenie specjalnego przeglądu. Wykonywany jest on przez inspektora UDT. Pozwoli to na potwierdzenie stanu technicznego oraz określenie, czy podnośnik dwukolumnowy może w najbliższym czasie wymagać remontu lub napraw.

W trakcie takiego badania sprawdza się wszystkie układy, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji dźwignika. Obejmuje on sprawdzenie układu elektrycznego, hydraulicznego czy pneumatycznego. Ponadto, inspektor UDT bada stan napędu, systemów bezpieczeństwa oraz reszty konstrukcji.

Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie remontu kapitalnego podnośnika, to wtedy resurs oblicza się od nowa! Od dnia dopuszczenia go do eksploatacji po takim remoncie.

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2017
pixel