Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Znaczenie defnicji wykorzystywanych na niniejszej podstronie:

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.

Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fzyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego (defnicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.)

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn przysługuje również pozostałym Przedsiębiorcom, wyłącznie w przypadku chęci zwrotu następujących produktów:
  -Podnośniki kolumnowe
  -Podnośniki nożycowe
  -Wyważarki
  -Montażownice (za wyjątkiem montażownic ręcznych)
   
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  - w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru,
  - w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
   
 4. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 5. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku Przedsiębiorcy niebędącego Przedsiębiorcą uprzywilejowanym skorzystanie z formularza jest obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru (w tym otrzymanych wraz z towarem, wskazanych w opisie towaru, gratsów) na adres: REDATS sp z o.o. , Jabłonna-Majątek 12, 23-114 Jabłonna niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę:
  - 20 złotych bruto za paczkę,
  - 200 złotych bruto za paletę
 12. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 13. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 14. W przypadku zwrotów dokonywanych przez Przedsiębiorców nie będących Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi, zwrot kwoty za zwracany towar nastąpi po dostarczeniu towaru stanowiącego przedmiot zwrotu na adres Sprzedawcy w nienaruszonym stanie.
pixel